Ekologinen turismi tiedostavalle matkaajalle

0 Comments

Ekologinen matkailu on nykypäivää. Jollei moderni ihminen tiedosta tekojensa ympäristövaikutuksia, on viimeistään nyt aika herätä ja ottaa vastuu omista tekemisistään, niin arjessa kuin lomallakin. Ympäristönsuojelu alkaa kotoa, mutta sen voi myös ottaa matkalle mukaan. Jo niinkin aikaisin kuin 80-luvulla alettiin puhumaan ekoturismista. Kansainvälinen Ekoturismin liitto (The International Ecotourism Society, TIES) juhli 25-vuotiasta taivaltaan vuonna 2015. Sillä on jäseniä yli 190 maassa ja he edustavat laajaa kenttää ammattilaisia aina akateemikoista hotellinpitäjiin, ja ekoturisteihin itseensä luonnollisesti.

Ero normaaliin matkailuun selvä

Ekoturismi eroaa normaalista matkailusta monella eri tapaa. Ensinnäkin kohteena on yleensä aina luonto kohdemaassa. Kestävän kehityksen mukaisesti tehtävä matkailu tähtää luonnon säilyttämiseen ja samalla matkailija saa ympäristökasvatusta kyseisestä kohteesta. Ekologiselle matkailulle on useita periaatteita. Tärkein niistä on kulutuksen vähentäminen niin, että kohteen luonnolle ei aiheudu matkailusta mitään haittaa. Ajatuksena on luoda ekologinen omatunto, jossa vaalitaan ekologisia arvoja ja eettisiä periaatteita suhteessa luontoon. Ekoturisti kävelee jos se vain on mahdollista, käyttää paikallisia palveluja ja osallistuu joskus kohteen kunnossapitoon tai auttaa muuten luonnon säilyttämisessä. Matkaa tehdään julkisilla liikennevälineillä ja ympäristöä ajatellen. Tavoitteena on myös voimaannuttaa paikallisia toimijoita, jotta sekä henkinen että taloudellinen kehitys on mahdollista ja jatkuvaa. Ekomatkailu jatkaa kasvuaan maailmalla. Osalle ihmisistä loman ja hyväntekeväisyyden yhdistäminen on luonnollista. Tosin kannattaa olla hyvin selvillä, että matkanjärjestäjä todella on ekoturismin puolella ja joko antaa paikallisille kohteille niille kuuluvan osuuden tai muuten suojelee ja kannattaa kohteen kestävää kehitystä. Suomessa ekomatkailu ei ole niin suurta ja suosittua kuin muualla maailmassa. Sitä ei mainosteta niin paljon ja kotimaahan suuntautuva ekoturismi luovii luonnollisesti ympäristönsuojelun normaaleissa raameissa, joten tarvetta varsinaiseen ekoturismiin ei ole niin paljon kuin vähemmän kehittyneissä maissa.

Ekomatkailussa on paljon sisältöä

Kuten mainittua, ekoturismin tarkoitus on kunnioittaa, auttaa ja oppia lähinnä pilaantumattomista ja luonnonmukaisista kohteista ympäri maailman. Perinteiseen rantalomaan verrattuna tarkoitus on tutustua paikalliseen luontoon, ihmisiin ja kulttuuriin. Kestävän kehityksen linjausten mukaisesti ekoturisti ajattelee matkailua laajemmin, ja tiedostaa omat lähtökohtansa ja voimavaransa parantaa maailmaa tuleville sukupolville. Riisipelloilla auttaminen tai elefanttien suojelukohteessa vapaaehtoisena työskenteleminen antaa lomalle paljon syvällisemmän merkityksen kuin mojitojen hörppiminen rantabaarissa.

Uusia vaihtoehtoja auttaa

Ekoturistien jättämät rahat ja heidän paikallisesti antama panostus on vain yksi osa kestävää kehitystä. Uutena ideana on maailmalla ehdotettu uutta matkaveroa tai -maksua, joka menisi suoraan ympäristöjärjestöille. Ehdotus ei ole saanut suurta kannatusta. Me kaikki maksamme jo ylimääräisiä varaus- ja matkalaukkumaksuja lennoistamme, ja luonnollisesti uuden kustannuserän lisääminen ei saa ihmisiä onnellisiksi. Asiasta tehdyssä kyselyssä 70% vastanneista oli ekomaksuja vastaan, ja vain 12% uskoi, että heidän toimillaan on suora vaikutus luontoon ja ympäristöön. Nimellisen maksun lisääminen tiettyihin kohteisiin lennettäessä saattaa silti olla hyvä ja toimiva idea. Muutama vuosi sitten Isossa Britanniassa alettiin veloittamaan muovipussin kaupassa ostosta. Ensin ihmiset olivat lisämaksua vastaan, mutta tottuivat siihen nopeasti ja muovipussien käytön on huomattu selvästi vähentyneen sen jälkeen. Pieni lisä satojen eurojen matkabudjettiin tuskin turismia tuhoaa, mutta pienistä summista saattaa vuositasolla kasaantua hyvä summa tietyn alueen luonnon suojelemiseksi ja paikallisen kulttuurin ja elinkeinon tukemiseksi.

Uusia vaihtoehtoja auttaa

Ekologista matkailua on myös kritisoitu rankasti. Jo mainitut epämääräiset matkanjärjestäjät, jotka eivät loppupeleissä hyödytä paikallisia asukkaita tai luontoa millään tavalla, ovat aiheuttaneet eripuraa. Ja jotkut sanovat, että parasta ekomatkailua on lahjoittaa rahaa, säästää hiilarijalanjälkeään ja pysyä kotona.